Abrud (în maghiară Abrudbánya, în germană Großschlatten, Grossschlatten, Altenburg, în latină Colonia Auraria Maior) este un oraş în judeţul Alba, Transilvania, România. Are în subordine administrativă localităţile Abrud-Sat, Gura Cornei şi Soharu. Are o populaţie de 6.213 locuitori.

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 136), localitatea apare sub numele de „Abrud Banya”. De-a lungul unei văi („Váljé Korna”) la 1–2 km sud-est de Abrud, pe hartă sunt marcate mai multe şteampuri de prelucrare a minereurilor de aur („Stampf-Mühlen”)….
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia
Imagine: _____

 

Places in Orasul Abrud

Find More