Întorsura Buzăului este un oraş în judeţul Covasna, Transilvania, România. Are o populaţie de 7.528 de locuitori.

Oraşul Întorsura Buzăului este aşezat în partea sudică a judeţului Covasna, la graniţa cu judeţul Braşov (6 km) pe drumul naţional 10 care leagă Braşovul de Buzău. Pasul Predeluş este atestat documentar din toamna anului 1476 de o scrisoare a lui Vlad Ţepeş către Judele Braşovului în care dădea de ştire că: Cu voia lui Dumnezeu mi s-a închinat toată Ţara Românească şi toţi boierii; şi v-a slobozit Dumnezeu pretutindeni drumurile şi pe la Rucăr şi pe la Prahova şi pe Teleajen şi Buzău. Deci umblaţi acum slobozi pe unde vă place şi hrăniţi-vă şi Dumnezeu să vă bucure!

Întorsura Buzăului se află în Depresiunea Întorsura Buzăului, ce dă o impresie de cetate medievală. La Nord de oraş se află munţii Clăbucetele Întorsurii (1.000-1.200 m) acoperit cu păduri de foioase şi conifere dar şi pajişti de o cromatică deosebită.

La Est, Întorsura Buzăului este străjuită de munţii Buzăului iar la sudul lor de masivul Siriu—vârful Siriu (1.657 m), vârful Malaia (1.662 m)

La Vest se înalţă culmile domoale ale munţilor Tătarul Mare şi Tătarul Mic, iar la sud culmile semeţe şi abrupte ale masivului Ciucaş (vârful Ciucaş, 1.954 m).
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Întorsura Buzăului
Imagine: _____

 

Places in Orasul Întorsura Buzăului

Find More