Botoşani este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Botoşani, Moldova, România. Este aşezat în partea de sud-vest a judeţului Botoşani, pe interfluviul dintre râurile Sitna şi Dresleuca, spre vest între Dresleuca şi Siret, apoi coboară între dealurile Crivăţ, Agafton, Baisa, în adâncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei.

Oraşul este atestat documentar de pisania Bisericii armene Sfânta Maria ce datează din 1350. Între secolul XIV şi anii ’70 ai secolului XIX, Botoşaniul, fiind amplasat la intersecţia principalelor drumuri comerciale, a fost un înfloritor târg al Moldovei şi un centru al producţiei meşteşugăreşti. Începând cu 1870 oraşul a pierdut din zona de influenţă economică, deoarece a devenit un capăt de linie ferată secundară odată cu prelungirea liniei LembergCernăuţiSuceava; precum şi datorită construirii liniei DorohoiIaşi pe valea Jijiei. Târgul a devenit unul de importanţă locală, înregistrându-se o scădere importantă a comerţului. Activitatea oraşului s-a orientat din acel moment către industria agricolă, rolul principal avându-l producţia agricolă a marilor moşii. Între 1870 şi 1968 a fost o perioadă de decădere pentru oraş, fapt demonstrat de scăderea populaţiei de la 39.941 în 1870 la 35.220 în 1966. Începând cu 1968 Botoşaniul redevine reşedinţă de judeţ, iar până în 1992 urmează o perioadă de creştere şi dezvoltare, însoţită de creştere rapidă a populaţiei către maximul istoric de 126.145 de locuitori înregistrat în 1992.

După 1989 urmează o tranziţie dificilă, trecerea la economia de piaţă afectează oraşul, se închid multe din fabricile deschise în perioada 1968-1989, iar ca o consecinţă directă a lipsei de oportunităţi economice apare emigrarea masivă a populaţiei către vestul Europei şi America de Nord.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Botoşani
Imagine: _____