Dorohoi este un municipiu din nord-vestul judeţului Botoşani, regiunea istorică Moldova, România. Acesta se află pe malul râului Jijia la 36 de km de municipiul Botoşani, care este reşedinţa judeţului cu acelaşi nume. Municipiul administrează şi alte trei sate: Dealu Mare, Loturi Enescu şi Progresul. La recensământul din anul 2011 avea o populaţie de 24.309 locuitori.

Municipiul Dorohoi, reşedinţa fostului judeţ cu acelaşi nume, se află aşezat în partea de nord-vest a Câmpia Moldovei de Sus, în Judeţul Botoşani, la contactul Campiei Jijiei Superioare cu Dealurile Bour, la confluenţa râului Jijia cu râul Buhai, la 200 m altitudine pe malul drept al râului Jijia. Din punct de vedere geografic, oraşul este aşezat în partea de nord est a Romaniei, în zona de contact dintre regiunea de dealuri înalte Bourul-Ibăneşti de pe stânga văii Siretului şi Câmpia Moldovei pe cursul superior al râului Jijia. Dealurile de la nord, nord-vest şi vest de oraş sunt Măgura Ibăneşti (385m), Pietriş-Dersca (472m), Hapăi (472m). Spre vest, la 15 km, este valea Siretului iar spre nord-est, la 35–40 km este valea Prutului.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Dorohoi
Imagine: _____

 

Places in Municipiul Dorohoi

Find More