Darabani este un oraş din judeţul Botoşani, România, situat în apropiere de frontiera triplǎ Moldova-România-Ucraina (nord).

Oraşul Darabani este situat în nordul judeţului Botoşani, fiind cel mai nordic oraş din România. Oraşul este aşezat pe rama înaltă, nordică, a câmpiei Moldovei, într-o zonă deluroasă, cu interfluvii colinare, deluroase sub formă de mici platouri joase, între 125 metri (şesul râului Prut) şi 264 metri (dealul Buleandra). Relieful natural a fost modificat în sudul oraşului prin terasare. Teritoriul oraşului are o formă alungită orientată pe direcţia NV-SE. Principalele ape ce străbat teritoriul oraşului sunt râul Prut şi râul Podriga cu afluenţii lor. Vegetaţia este caracteristică zonei de deal. Solurile predominante sunt reprezentate de cernoziomuri cambice. În apropierea oraşului se află localitatea Horodiştea, extremitatea nordică a ţării (48°15’06”N si 26°42’05”E).
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Darabani
Imagine: _____

 

Places in Orasul Darabani

Find More