Târgu Neamţ (în ebraică şi idiş טרגו ניאמץ, în maghiară Németvásár, în latină Ante Castrum Nempch) este al treilea oraş ca mărime din judeţul Neamţ, Moldova, România. Localitatea este renumită pentru Cetatea Neamţului, ridicată de Petru I Muşat, pentru casa unde a crescut poeta Veronica Micle şi de asemenea, prin satul (astăzi cartierul) Humuleşti, leagănul copilăriei povestitorului Ion Creangă. De asemenea, oraşul este centrul unui areal din nordul judeţului Neamţ în care se găsesc aproximativ 20 de mănăstiri ortodoxe, unele de o importantă valoare artistică şi culturală, de exemplu Văratec, Agapia sau Secu. Are o populaţie de 18.695 de locuitori (2011).

Oraşul este situat în nordul judeţului Neamţ, în vestul regiunii istorice Moldova, şi în nord-estul României. Oraşul este situat la o altitudine medie de 365 m, pe terasa râului Ozana, un afluent al Moldovei, care se varsă în râul Siret. Prin aşezarea sa, oraşul se află, de asemenea, la intrarea în Depresiunea Neamţului, la poalele Culmii Pleşu, Vârful Vânători (624 m). Principale forme de relief sunt Depresiunea Neamţului (Ozana – Topoliţa) şi dealurile şi culmile ce ţin de Subcarpaţii Moldovei: Culmea Pleşu (culme submontană) la nord, dealurile Movilelor, Humuleşti şi Ocea la sud, şi dealul Boiştea care închide valea Ozanei la est. Culmea Pleşului, cu o lungime de 24 km, situată la nord, are înălţimea maximă de 913 m. Înspre oraşul Tîrgu Neamţ, se află vârful Vânători care are altitudinea de 623 m, ce se ridică cu aproape 250 m deasupra albiei râului Ozana, printr-o pantă stâncoasă.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Târgu Neamţ
Imagine: _____

 

Places in Orasul Târgu Neamţ

Find More