Nucet (în maghiară Diófás) este un oraş situat în sud-estul judeţului Bihor, regiunea Crişana, în Depresiunea Beiuşului, pe şoseaua Ştei–Câmpeni, la circa 100 km de municipiul Oradea. Denumirea oraşului este strîns legată de faptul că această localitate este mărginită de o plantaţie de nuci.

Oraşul Nucet este situat pe cursul superior al rîului Valea Băiţei, pe un platou ce face parte din Depresiunea Nucetului, la 420 m altitudine, cuprinzînd ca relief dominant dealuri şi munţi. Platoul este mărginit spre sud de Dealurile Vărzarilor, la vest de Valea Fînaţelor, la nord de masivul Prislop, iar la est de versanţii vestici ai Munţilor Bihor, ce constituie nucleul Munţilor Apuseni (Carpaţii Occidentali) şi totodată treapta montană cea mai înaltă a acestora (altitudinea maximă: 1849 m – vîrful Curcubata Mare).
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Nucet
Imagine: _____

 

Places in Orasul Nucet

Find More