Făurei este un oraş în judeţul Brăila, regiunea istorică Muntenia, România. Are o populaţie de 3.592 de locuitori (2011). A fost declarat oraş la 17 februarie 1968, aparţinând generaţiei oraşelor socialiste, şi este un important nod feroviar în partea sud-estică a României.

Făurei este situat în nord-estul Câmpiei Române, pe malul drept al râului Buzău, la contactul sau limitele a trei mari subunităţi ale Câmpiei Române: Câmpia piemontană a Râmnicului (la nord şi nord vest), câmpia de subsidenţă a Buzăului (la vest şi sud vest) şi câmpia Brăilei sau Bărăganul de Nord (la est şi sud est).

Din punct de vedere administrativ, oraşul Făurei se află aşezat în vestul judeţului Brăila, la o distanţă de 60 km de municipiul Brăila, la 40 km de municipiul Râmnicu Sărat, 40 km de municipiul Buzău şi la 130 km faţă de Bucureşti, capitala României. …

_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Făurei
Imagine: _____