ecuci este un municipiu din judeţul Galaţi, Moldova, România, cu o suprafaţă de 8.676 hectare (de la nord la sud 8,9 km, iar de la vest la est 7,1 km) şi o populaţie de 34.871 locuitori conform recensământului din anul 2011.

Este situat într-o zonă de câmpie, pe malul râului Bârlad afluent al râului Siret şi pe malul râului Tecucel, afluent al Bârladului. Este un oraş mijlociu, cu un comerţ în continuă dezvoltare. Aşezată la o răspântie de drumuri vechi comerciale, localitatea s-a dezvoltat în vatra unei aşezări geto-dacice şi apoi daco-romane. Atestat încă din 1435, târgul Tecuci era un important centru de tranzit şi de schimb pentru negustorii din ţările de la nordul şi de la vestul Moldovei, ca şi pentru cei din regiunile limitrofe.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Tecuci
Imagine: _____