Roşiorii de Vede este un municipiu situat în Câmpia Română, în judeţul Teleorman, Muntenia, România. Oraşul s-a regăsit în documentele vechi sub numele de Russenart.

Străvechiul Russenart a luat fiinţă în inima Câmpiei Române şi în centrul Teleormanului istoric, între coline domoale şi pâlcuri rămase din vestita Pădure Nebună (a Deleormanului), ce a dat numele acestui ţinut. O aşezare urbană campestră, dar cu împrejurimi incredibil de pitoreşti şi cu tradiţii seculare, ce dau farmec, lumină şi o anumită intimitate acestor locuri, de intensă trăire spirituală. Russenartul multicentenar sau municipiul Roşiorii de Vede (aşa cum este denumit oficial în zilele noastre) s-a dezvoltat pe malul drept al râului Vedea şi este străbătut de pârâul Bratcov în partea sa de sud şi de vest.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Roşiorii de Vede
Imagine: _____