Ţicleni este un oraş în judeţul Gorj, regiunea Oltenia, România.

Vatra localităţii are la origine un vechi sat de moşneni. Relieful este predominant deluros, cu păduri de foioase (câţiva stejari sunt seculari) şi conifere. Fauna cuprinde şi exemplare de iepuri, căprioare, vulpi, porci mistreţi.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Ţicleni
Imagine: _____