Chişineu-Criş este un oraş în judeţul Arad.

Chişineu-Criş este situat la 46° 32′ 3″ latitudine nordică şi la 21° 38′ latitudine estică, pe cursul râului Crişul Alb. Teritoriul administrativ al oraşului are o suprafaţă de 119 km2 şi se desfăşoară în Câmpia Crişului Alb de-o parte şi de alta a râului cu acelaşi nume. Oraşul a luat fiinţă prin unirea localităţilor Pădureni şi Chişineu (Ineul Mic). Din punct de vedere administrativ, localitatea Nădab este sat aparţinător oraşului Chişineu Criş.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia – Chişineu-Criş
Imagine: _____

 

Places in Orasul Chişineu-Criş

Find More